Pinyin Chart

Pinyin Chart

i ia iao ie iu ian iang in ing iong
d
di
 • a tribe
 • (n)-th
 • hold
 • bamboo flute
 • stem of plan
 • drip
 • dike
 • hold
 • low
 • exact
 • pheasant
 • enlighten
 • enemy
 • stem
 • resist
 • bottom
 • coccyx
 • official residence
 • careful
 • earth
 • stem
 • stem of plants
 • king
dia
 • diǎ
  affectedly s
diā
diá
diǎ
 • affectedly sweet
dià
diao
 • diào
  drop
 • diǎo
  hanging down
 • diào
  tone
 • diāo
  wither
 • diāo
  watchtower
diāo
 • wither
 • watchtower
 • hold in mouth
 • tricky
 • carve
diáo
diǎo
 • hanging down
diào
 • hang
 • drop
 • condole
 • tone
 • angle
die
 • diē
  tumble
 • diē
  dad
 • dié
  idleness
 • dié
  chatter
 • dié
  stack
diē
 • dad
 • tumble
dié
 • repeatedly
 • dish
 • idleness
 • spy
 • butterfly
diě
diè
diu
 • diū
  lose
diū
 • lose
diú
diǔ
diù
dian
 • diǎn
  law
 • 殿
  diàn
  palace
 • diān
  Yunnan
 • diān
  mountain sum
 • diàn
  sediment
diān
 • Yunnan
 • mountain summit
 • summit
 • crazy
dián
diǎn
 • law
 • dot
 • iodine
diàn
 • settle
 • lightning
 • rent land
 • govern
 • 殿
  palace
ding
 • dǐng
  top
 • dìng
  subscribe
 • dīng
  nail
 • dìng
  to nail
 • dīng
  the fourth
dīng
 • sting
 • the fourth
 • nail
 • stare
díng
dǐng
 • tripod
 • top
dìng
 • to nail
 • fix
 • ding
 • buttock
 • subscribe
t
ti
 • shave
 • ladder
 • sneeze
 • replace
 • weep
 • ladder
 • kick
 • pick out
 • hoof
 • lift
 • weep
 • topic
 • body
 • tear
 • shave
 • replace
 • far
 • drawer
tiao
 • tiáo
  stripe
 • tiáo
  adjust
 • tiào
  jump
 • tiáo
  far
 • tiào
  look at
tiāo
 • select
tiáo
 • adjust
 • far
 • stripe
tiǎo
 • stir
tiào
 • jump
 • look at
tie
 • tiē
  subsidize
 • tiě
  invitation
 • tiè
  label
 • tiē
  obedient
 • tiě
  iron
tiē
 • obedient
 • subsidize
tié
tiě
 • invitation
 • iron
tiè
 • label
tian
 • tián
  farmland
 • tián
  quiet
 • tián
  sweet
 • tián
  fill in
 • tiān
  add
tiān
 • sky
 • add
tián
 • quiet
 • sweet
 • fill in
 • farmland
tiǎn
 • prosperous
 • lick
tiàn
 • lick
ting
 • tíng
  pavilion
 • tǐng
  very
 • tíng
  thunder
 • tīng
  hear
 • tíng
  dragonfly
tīng
 • listen
 • hall
 • hear
 • shore
tíng
 • pavilion
 • court
 • court
 • dragonfly
 • stop
tǐng
 • very
 • small boat
tìng
n
ni
 • draft
 • feeble
 • unhulled ric
 • hide
 • greasy
 • num
 • unhulled rice
 • woollen
 • little girl
 • rainbow
 • draft
 • you
 • disobey
 • greasy
 • hide
 • drown
 • disobedient
niao
 • niǎo
  bird
 • 尿
  niào
  urine
 • niào
  urea
 • niǎo
  bird
 • niǎo
  curling upwa
niāo
niáo
niǎo
 • bird
 • curling upwards
 • bird
niào
 • 尿
  urine
 • urea
nie
 • niè
  take in
 • niē
  knead
 • niè
  an instrumen
 • niè
  tread
 • niè
  black mud
niē
 • knead
nié
niě
niè
 • evil
 • take in
 • absorb
 • whisper
 • an instrument
niu
 • niǔ
  tweak
 • niú
  cow
 • niǔ
  button
 • niu
  ox
 • niǔ
  knot
niū
 • girl
niú
 • cow
 • ox
niǔ
 • knot
 • button
 • tweak
niù
 • stubborn
nian
 • nián
  year
 • niǎn
  arrange
 • nián
  sheat
 • nián
  stick to
 • nián
  sheatfish
niān
 • pick up
nián
 • sheatfish
 • year
 • sheat
 • to glue
 • stick to
niǎn
 • arrange
 • roller
 • twist
 • drive away
 • grind
niàn
 • twenty
 • think of
 • 廿
  twenty
 • a river
niang
 • niàng
  brew
 • niáng
  mother
niāng
niáng
 • mother
niǎng
niàng
 • brew
nin
 • nín
  you (polite)
nīn
nín
 • you (polite)
nǐn
nìn
ning
 • níng
  peaceful
 • níng
  rather
 • níng
  enjoin
 • níng
  coagulate
 • nǐng
  screw
nīng
níng
 • rather
 • screw
 • ferocious
 • peaceful
 • coagulate
nǐng
 • screw
nìng
 • determined
 • would rather
l
li
 • eel
 • leave
 • white jasmin
 • surname
 • gramme
 • speak
 • leave
 • plow
 • bamboo fence
 • eel
 • sorrow
 • put in order
 • etiquette
 • abundant
 • inside
 • mile
 • to calculate
 • encourage
 • calendar
 • sharp
 • 𥝢
  profit
lia
 • liǎ
  both
liā
liá
liǎ
 • both
lià
liao
 • liáo
  few
 • liáo
  distant
 • liáo
  disheartened
 • liáo
  cure
 • liǎo
  a puddle
liāo
 • hold up
liáo
 • chat (coll)
 • distant
 • burn
 • disheartened
 • few
liǎo
 • singe
 • understand
 • a puddle
liào
 • burn
 • material
 • a state
 • fuel
lie
 • liè
  split
 • liè
  bad
 • liè
  fierce
 • liè
  snap
 • liè
  hunt
liē
 • baby cry
lié
liě
 • stretch mouth
liè
 • snap
 • fierce
 • line
 • hunt
 • bad
liu
 • liǔ
  willow
 • liū
  smooth
 • liú
  pure gold
 • liú
  clear
 • liú
  flow
liū
 • to steam
 • smooth
liú
 • pennant
 • detain
 • surname
 • sparkling stone
 • stay
liǔ
 • willow
liù
 • six
 • walk (a dog)
 • sound of wind
lian
 • liǎn
  face
 • lián
  incorrupt
 • lián
  sickle
 • lián
  lotus
 • lián
  vanity case
liān
lián
 • join
 • a tree
 • connect
 • silver carp
 • vanity case
liǎn
 • shrink
 • face
liàn
 • practise
 • smelt
 • chain
 • love
liang
 • liáng
  beam
 • liàng
  bright
 • liáng
  grain
 • liǎng
  two
 • liǎng
  two
liāng
liáng
 • good
 • grain
 • better millet
 • to measure
 • cool
liǎng
 • two
 • two
 • ability
 • two
liàng
 • walk unsteadily
 • (quantifier for vehicles)
 • forgive
 • bright
 • air dry
lin
 • lìn
  stingy
 • lín
  neighbour
 • lǐn
  shiver with
 • lín
  phosphorus
 • lín
  long rain
līn
lín
 • phosphorus
 • long rain
 • beautiful jade
 • flitting light
 • neighbour
lǐn
 • shiver with cold
 • storehouse
lìn
 • rent
 • trample down
 • stingy
ling
 • líng
  clever
 • líng
  zero
 • lìng
  purine
 • líng
  water-chestn
 • líng
  antelope
līng
 • to haul
líng
 • actor
 • bell
 • jade tinkling
 • clever
 • thin silk
lǐng
 • collar
 • peak
lìng
 • purine
 • else
 • an order