Pinyin Chart

Pinyin Chart

i ia iao ie iu ian iang in ing iong
j
ji
 • continue
 • remember
 • chicken
 • examine
 • public opini
 • chicken
 • odd (numbers)
 • examine
 • engine
 • muscle
 • public opinion
 • grade
 • to assemble. to gather together
 • bookcase
 • book
 • how many
 • spine
 • supply
 • elegant
 • a mountain
 • season
 • remember
 • wish
 • accomplishment
 • already
jia
 • jiǎ
  fake
 • jiǎ
  first
 • jià
  drive
 • jiá
  cheek
 • jiā
  Galileo
jiā
 • scaffold
 • inserted
 • beautiful
 • jia
 • add
jiá
 • cheek
 • a clip
jiǎ
 • surname
 • potassium
 • first
 • fake
jià
 • a leave
 • shelf
 • price
 • drive
 • marry
jiao
 • jiāo
  teach
 • jiāo
  arrogant
 • jiǎo
  foxy
 • jiǎo
  destroy
 • jiào
  ferment
jiāo
 • stumble
 • burnt
 • scaly dragon
 • reef
 • glue
jiáo
jiǎo
 • twist
 • foot
 • stir
 • lucky
 • stuffed dumplings
jiào
 • ferment
 • 轿
  sedan-chair
 • pit
 • call
 • check
jie
 • jié
  seal
 • jiè
  give up
 • jiè
  term
 • jiè
  a lizard
 • jié
  eyelashes
jiē
 • street
 • corn
 • stutter
 • raise
 • stairs
jié
 • clean
 • rob
 • (-)
 • knot
 • question
jiě
 • elder sister
 • elder sister
 • explain
jiè
 • borrow
 • term
 • give up
 • lie between
 • scope
jiu
 • jiū
  to join
 • jiǔ
  long time
 • jiù
  and then
 • jiū
  pinch
 • jiù
  cooked
jiū
 • study
 • rectify
 • pinch
 • to join
 • pigeon
jiú
jiǔ
 • long time
 • leek
 • wine
 • nine
jiù
 • cooked
 • regret
 • fault
 • mortar
 • old
jian
 • jiǎn
  check
 • jiàn
  eunuch
 • jiān
  to soak
 • jiǎn
  choose
 • jiān
  pointed
jiān
 • shoulder
 • crafty
 • fry
 • firmly
 • small
jián
jiǎn
 • simple
 • check
 • frugal
 • eyelid
 • alkaline
jiàn
 • brook
 • see
 • key
 • see
 • trample
jiang
 • jiǎng
  speak
 • jiàng
  a general
 • jiǎng
  surname
 • jiāng
  surname
 • jiāng
  stiff
jiāng
 • shall
 • surname
 • boundary
 • thick fluid
 • river
jiáng
jiǎng
 • surname
 • award
 • oar
 • speak
jiàng
 • stubborn
 • jam or paste
 • a general
 • descend
 • deep red
jin
 • jìn
  finish
 • jìn
  advance
 • jīn
  endure
 • jīn
  gold
 • jǐn
  fine jade
jīn
 • collar
 • half kilo
 • gold
 • towel
 • ferry
jín
jǐn
 • merely
 • utmostly
 • fine jade
 • cautious
 • tight
jìn
 • finish
 • enter
 • dip
 • forbid
 • advance
jing
 • jǐng
  warm
 • jìng
  convulsions
 • jīng
  refined
 • jǐng
  a well
 • jìng
  in the end
jīng
 • startle
 • capital
 • through
 • stem
 • eyeball
jíng
jǐng
 • bowl of food
 • neck
 • awake
 • warm
 • trap
jìng
 • pacify
 • respectfully
 • quarrel
 • pass by
 • path
jiong
 • jiǒng
  deadlock
 • jiōng
  wide
 • jiōng
  a desert
 • jiǒng
  bright
 • jiǒng
  distant
jiōng
 • a desert
 • wide
jióng
jiǒng
 • bright
 • distant
 • wide
 • distant
 • brilliance
jiòng
q
qi
 • good luck
 • expect
 • cry
 • rugged
 • whisper
 • varnish tree
 • deceive
 • paint
 • relative
 • rugged
 • his
 • gem
 • surname
 • uniform
 • pray
 • fine thin silk
 • beg
 • open
 • how?
 • willow
 • juice
 • air
 • cry
 • implement
 • abandon
qia
 • qià
  engrave
 • qià
  harmony
 • qiā
  pinch
 • qià
  exactly
qiā
 • pinch
qiá
qiǎ
qià
 • exactly
 • harmony
 • engrave
qiao
 • qiǎo
  silent
 • qiào
  lift
 • qiáo
  haggard
 • qiāo
  shovel
 • qiáo
  tall
qiāo
 • raise foot
 • knock
 • shovel
qiáo
 • glance
 • bridge
 • tall
 • woodcutter
 • raise
qiǎo
 • silent
 • skillful
qiào
 • scabbard
 • warped
 • hard surface
 • lift
 • hole
qie
 • qiè
  carve
 • qiè
  secretly
 • qiē
  cut
 • qiě
  as well
 • qiè
  concubine
qiē
 • cut
qié
 • eggplant
qiě
 • as well
qiè
 • comfortable
 • think
 • secretly
 • concubine
 • afraid
qiu
 • qiū
  hill
 • qiū
  loach
 • qiú
  beg
 • qiū
  autumn
 • qiū
  surname
qiū
 • loach
 • autumn
 • hill
 • 𠀉
  hill
 • hill
qiú
 • prisoner
 • ball
 • ornamental cap
 • beg
 • spear
qiǔ
qiù
qian
 • qiǎn
  shallow
 • qián
  money
 • qiǎn
  pit
 • qiàn
  madder
 • qián
  sky
qiān
 • move
 • humble
 • a tool
 • lead
 • thousand
qián
 • front
 • pincers
 • black
 • money
 • sky
qiǎn
 • reprimand
 • shallow
 • pit
 • send
qiàn
 • chasm
 • madder
 • embed
 • owe
 • pretty
qiang
 • qiáng
  strong
 • qiāng
  walk rapidly
 • qiàng
  choke by smo
 • qiǎng
  strive
 • qiāng
  tinkle
qiāng
 • walk rapidly
 • chest cavity
 • gun
 • tinkle
 • Qiang race
qiáng
 • split wood
 • rose
 • wall
 • strong
qiǎng
 • hydroxide
 • strive
 • grab
qiàng
 • walk unsteadily
 • choke by smoke
qin
 • qín
  birds
 • qín
  celery
 • qīn
  respect
 • qīn
  relatives
 • qín
  diligent
qīn
 • relatives
 • respect
 • invade
 • intimate
 • respect
qín
 • birds
 • a state
 • diligent
 • celery
 • catch
qǐn
 • sleep
qìn
 • soak into
qing
 • qìng
  celebrate
 • qīng
  dragonfly
 • qīng
  ammonia
 • qīng
  clear
 • qǐng
  please
qīng
 • noble
 • clear
 • dragonfly
 • lean
 • ammonia
qíng
 • affection
 • sunny
 • lift up
qǐng
 • please
qìng
 • celebrate
 • stone chimes
qiong
 • qióng
  jade
 • qióng
  round
 • qióng
  arched
 • qióng
  end
 • qióng
  lonely
qiōng
qióng
 • arched
 • lonely
 • jade
 • end
 • round
qiǒng
qiòng
x
xi
 • 𠔃
  (doubt)
 • sunlight
 • clear
 • box
 • silicon
 • sunset
 • break apart
 • cover
 • dim light
 • the past
 • mat
 • practise
 • dried meat
 • daughter-in-law
 • raid
 • happiness
 • joyful
 • migrate
 • happy
 • imperial signet
 • box
 • relate
 • fine
 • silicon
 • forty
xia
 • 𡨄
  xià
  stop up
 • xiá
  afar
 • xiá
  defect
 • xiā
  shrimp
 • xià
  down
xiā
 • shrimp
 • blind
xiá
 • gorge
 • narrow
 • rosy clouds
 • case
 • leisure
xiǎ
xià
 • 𡨄
  stop up
 • summer
 • scare
 • down
 • under
xiao
 • xiāo
  roar
 • xiāo
  bamboo flute
 • xiáo
  confuse
 • xiāo
  peel with kn
 • xiáo
  handsome
xiāo
 • owl thus
 • be noisy
 • bamboo flute
 • vanish
 • peel with knife
xiáo
 • handsome
 • confuse
xiǎo
 • daybreak
 • small
xiào
 • cry out
 • roar
 • similar
 • laugh
 • school
xie
 • xiè
  idle
 • xié
  shoe
 • xiè
  lay down
 • xié
  harmony
 • xiē
  some
xiē
 • rest
 • scorpion
 • some
xié
 • shoe
 • assist
 • together
 • harmonious
 • wrong
xiě
 • blood
 • write
 • write
xiè
 • wedge
 • lay down
 • drain off
 • leak
 • idle
xiu
 • xiù
  rust
 • xiù
  sleeve
 • xiū
  stop
 • 宿
  xiù
  constellatio
 • xiū
  shy
xiū
 • repair
 • stop
 • shy
xiú
xiǔ
 • 宿
  night
 • decayed
xiù
 • smell
 • smells
 • sleeve
 • 宿
  constellation
 • beautiful
xian
 • xiān
  wild onions
 • xián
  hate
 • xiàn
  offer
 • xiǎn
  surname
 • xiàn
  envy
xiān
 • first
 • wild onions
 • lift
 • acyl
 • wild onions
xián
 • saliva
 • elegant
 • salty
 • string
 • fence
xiǎn
 • danger
 • rare
 • display
 • surname
 • appear
xiàn
 • filling
 • sink
 • appear
 • offer
 • law
xiang
 • xiáng
  details
 • xiǎng
  sound
 • xiáng
  good luck
 • xiāng
  case
 • xiāng
  fragrant
xiāng
 • each other
 • aid
 • case
 • fragrant
 • side-room
xiáng
 • soar
 • surrender
 • details
 • good luck
xiǎng
 • receive
 • sound
 • think
 • enjoy
 • soldiers' pay
xiàng
 • towards
 • appearance
 • neck
 • chestnut oak
 • likeness
xin
 • xin
  heart
 • xīn
  heart
 • xīn
  fragrant
 • xīn
  bitter
 • xīn
  heart
xīn
 • new
 • rush pith
 • fuel
 • heart
 • heart
xín
 • beg
xǐn
xìn
 • trust
 • rift
 • core
xing
 • xǐng
  aware
 • xìng
  anger
 • xīng
  strong-smell
 • xīng
  prosper
 • xīng
  orangutan
xīng
 • orangutan
 • star
 • strong-smelling
 • prosper
 • intelligent
xíng
 • shape
 • a state
 • model
 • walk
 • punishment
xǐng
 • awake
 • aware
xìng
 • apricot
 • anger
 • the surname
 • merry
 • nature
xiong
 • xiōng
  fiece
 • xiōng
  turbulent
 • xiōng
  breast
 • xiōng
  elder brothe
 • xiōng
  fiece
xiōng
 • breast
 • turbulent
 • fiece
 • atrocious
 • fiece
xióng
 • male
 • bear
xiǒng
xiòng