Pinyin Chart

Pinyin Chart

i ia iao ie iu ian iang in ing iong
j
ji
 • divine
 • excite
 • already
 • snout
 • arrest
 • chicken
 • engine
 • hungry
 • excite
 • odd (numbers)
 • urgent
 • bookcase
 • kernel
 • extremely
 • ill
 • halberd
 • a mountain
 • supply
 • spine
 • how many?
 • medicament
 • sacrifice to
 • entrust
 • god of cereals
 • epoch
jia
 • jiā
  inserted
 • jiá
  a clip
 • jià
  sow grain
 • jià
  drive
 • jiā
  jia
jiā
 • jia
 • excellent
 • scaffold
 • Galileo
 • beautiful
jiá
 • a clip
 • cheek
jiǎ
 • first
 • potassium
 • fake
 • surname
jià
 • sow grain
 • drive
 • shelf
 • price
 • marry
jiao
 • jiǎo
  deliver
 • jiǎo
  correct
 • jiǎo
  foot
 • jiǎo
  an instrumen
 • jiào
  check
jiāo
 • teach
 • burnt
 • suburbs
 • arrogant
 • tender
jiáo
jiǎo
 • stir
 • stuffed dumplings
 • correct
 • deliver
 • lucky
jiào
 • ferment
 • compare
 • 轿
  sedan-chair
 • sleep
 • let
jie
 • jiě
  explain
 • jié
  victory
 • jié
  rob
 • jiě
  elder sister
 • jiè
  term
jiē
 • street
 • sigh
 • all
 • stutter
 • receive
jié
 • eyelashes
 • (-)
 • rob
 • name
 • cut
jiě
 • elder sister
 • elder sister
 • explain
jiè
 • give up
 • borrow
 • warn
 • lie between
 • scope
jiu
 • jiǔ
  leek
 • jiū
  rectify
 • jiù
  old
 • jiǔ
  nine
 • jiū
  pigeon
jiū
 • to join
 • pigeon
 • rectify
 • pinch
 • study
jiú
jiǔ
 • long time
 • nine
 • leek
 • wine
jiù
 • cooked
 • regret
 • save
 • mortar
 • and then
jian
 • jiàn
  healthy
 • jiān
  pointed
 • jiàn
  see
 • jiǎn
  choose
 • jiān
  to soak
jiān
 • fry
 • firmly
 • supervise
 • crafty
 • seal
jián
jiǎn
 • pick up
 • frugal
 • choose
 • check
 • cocoon
jiàn
 • see
 • inspect
 • mean
 • gradually
 • cage
jiang
 • jiāng
  boundary
 • jiǎng
  speak
 • jiàng
  a general
 • jiāng
  surname
 • jiǎng
  surname
jiāng
 • rein
 • surname
 • will
 • stiff
 • river
jiáng
jiǎng
 • award
 • speak
 • surname
 • oar
jiàng
 • craftsman
 • descend
 • a general
 • jam or paste
 • deep red
jin
 • jǐn
  cautious
 • jìn
  advance
 • jīn
  half kilo
 • jīn
  gold
 • jìn
  advance
jīn
 • gold
 • half kilo
 • endure
 • ferry
 • collar
jín
jǐn
 • cautious
 • fine jade
 • tight
 • utmostly
 • merely
jìn
 • dip
 • 𠬶
  invade
 • advance
 • enter
 • near
jing
 • jìng
  pass by
 • jīng
  eyeball
 • jīng
  whale
 • jīng
  thorns
 • jǐng
  trap
jīng
 • eyeball
 • thorns
 • stem
 • flower of leek
 • fearful
jíng
jǐng
 • scenery
 • neck
 • bowl of food
 • a well
 • trap
jìng
 • compete
 • in the end
 • mirror
 • quiet
 • pass by
jiong
 • jiǒng
  distant
 • jiǒng
  distant
 • jiǒng
  deadlock
 • jiǒng
  bright
 • jiōng
  a desert
jiōng
 • wide
 • a desert
jióng
jiǒng
 • distant
 • deadlock
 • bright
 • wide
 • distant
jiòng
q
qi
 • grasses
 • paint
 • odd
 • juice
 • steam
 • hem
 • rugged
 • relative
 • odd
 • paint
 • that
 • a jade
 • uniform
 • ride on
 • fork in road
 • expect
 • beg
 • how?
 • stand up
 • fine thin silk
 • cry
 • gas
 • air
 • vibrate,dancers
 • whisper
qia
 • qiā
  pinch
 • qià
  exactly
 • qià
  engrave
 • qià
  harmony
qiā
 • pinch
qiá
qiǎ
qià
 • harmony
 • exactly
 • engrave
qiao
 • qiáo
  haggard
 • qiào
  steep
 • qiāo
  knock
 • qiào
  hole
 • qiáo
  sojourn
qiāo
 • knock
 • shovel
 • raise foot
qiáo
 • haggard
 • woodcutter
 • tall
 • bridge
 • raise
qiǎo
 • skillful
 • silent
qiào
 • hard surface
 • lift
 • scabbard
 • hole
 • handsome
qie
 • qié
  eggplant
 • qiē
  cut
 • qiè
  think
 • qiè
  carve
 • qiè
  secretly
qiē
 • cut
qié
 • eggplant
qiě
 • as well
qiè
 • think
 • comfortable
 • afraid
 • concubine
 • secretly
qiu
 • qiū
  autumn
 • qiú
  spear
 • qiú
  tribe chief
 • qiū
  loach
 • qiú
  ornamental c
qiū
 • surname
 • loach
 • hill
 • 𠀉
  hill
 • hill
qiú
 • spear
 • a pavilion
 • beg
 • tribe chief
 • ornamental cap
qiǔ
qiù
qian
 • qiān
  thousand
 • qiān
  move
 • qiān
  hard
 • qiǎn
  reprimand
 • qián
  hide
qiān
 • bird soar
 • hard
 • stick
 • humble
 • lead
qián
 • money
 • black
 • pincers
 • money
 • sky
qiǎn
 • send
 • pit
 • reprimand
 • shallow
qiàn
 • madder
 • deficient
 • towing tie
 • embed
 • pretty
qiang
 • qiāng
  tinkle
 • qiáng
  strong
 • qiàng
  choke by smo
 • qiáng
  wall
 • qiǎng
  grab
qiāng
 • gun
 • walk rapidly
 • tinkle
 • axe
 • Qiang race
qiáng
 • wall
 • rose
 • strong
 • split wood
qiǎng
 • grab
 • hydroxide
 • strive
qiàng
 • choke by smoke
 • walk unsteadily
qin
 • qīn
  respect
 • qín
  celery
 • qín
  a state
 • qīn
  relatives
 • qín
  birds
qīn
 • relatives
 • intimate
 • respect
 • invade
 • respect
qín
 • diligent
 • musical instrument
 • birds
 • celery
 • a state
qǐn
 • sleep
qìn
 • soak into
qing
 • qǐng
  please
 • qīng
  clear
 • qíng
  affection
 • qìng
  celebrate
 • qíng
  sunny
qīng
 • ammonia
 • light
 • green
 • clear
 • dragonfly
qíng
 • affection
 • lift up
 • sunny
qǐng
 • please
qìng
 • celebrate
 • stone chimes
qiong
 • qióng
  jade
 • qióng
  round
 • qióng
  arched
 • qióng
  end
 • qióng
  lonely
qiōng
qióng
 • end
 • round
 • arched
 • jade
 • lonely
qiǒng
qiòng
x
xi
 • court dress
 • sacrifice
 • a worm
 • hope
 • the past
 • splendid
 • whisper
 • cherish
 • earthenware
 • rushing
 • raid
 • daughter-in-law
 • dried meat
 • practise
 • mat
 • migrate
 • imperial signet
 • happiness
 • happy
 • wash
 • play
 • box
 • slender
 • forty
 • shoe
xia
 • xiā
  shrimp
 • xià
  scare
 • xiá
  rosy clouds
 • xià
  down
 • xià
  summer
xiā
 • blind
 • shrimp
xiá
 • rosy clouds
 • defect
 • knight
 • narrow
 • gorge
xiǎ
xià
 • 𡨄
  stop up
 • under
 • down
 • scare
 • scare
xiao
 • xiào
  dutiful as c
 • xiāo
  sky
 • xiào
  look like
 • xiáo
  handsome
 • xiào
  cry out
xiāo
 • melt
 • dejected
 • roar
 • peel with knife
 • bamboo flute
xiáo
 • confuse
 • handsome
xiǎo
 • daybreak
 • small
xiào
 • similar
 • look like
 • dutiful as children
 • roar
 • laugh
xie
 • xié
  inclined
 • xiē
  some
 • xiě
  write
 • xiè
  leak
 • xiè
  thank
xiē
 • some
 • rest
 • scorpion
xié
 • together
 • wrong
 • hold
 • shoe
 • fly up
xiě
 • blood
 • write
 • write
xiè
 • thank
 • drain off
 • weapons
 • idle
 • wedge
xiu
 • xiù
  beautiful
 • xiù
  sleeve
 • xiù
  rust
 • xiù
  smells
 • xiù
  smell
xiū
 • shy
 • stop
 • repair
xiú
xiǔ
 • decayed
 • 宿
  night
xiù
 • sleeve
 • embroider
 • 宿
  constellation
 • beautiful
 • smell
xian
 • xián
  elegant
 • xiān
  immoral
 • xián
  liesure
 • xiàn
  offer
 • xiǎn
  appear
xiān
 • first
 • rise
 • grain rice
 • fresh
 • to fly
xián
 • virtuous
 • salty
 • boat sides
 • idle
 • liesure
xiǎn
 • surname
 • bristle
 • appear
 • rare
 • danger
xiàn
 • filling
 • appear
 • offer
 • envy
 • limit
xiang
 • xiāng
  insert
 • xiāng
  Hunan
 • xiǎng
  think
 • xiàng
  towards
 • xiāng
  each other
xiāng
 • case
 • fragrant
 • aid
 • Hunan
 • each other
xiáng
 • surrender
 • soar
 • details
 • good luck
xiǎng
 • think
 • receive
 • soldiers' pay
 • sound
 • enjoy
xiàng
 • appearance
 • elephant
 • towards
 • neck
 • lane
xin
 • xīn
  fuel
 • xin
  heart
 • xìn
  core
 • xīn
  new
 • xīn
  glad
xīn
 • fragrant
 • new
 • name
 • heart
 • bitter
xín
 • beg
xǐn
xìn
 • core
 • trust
 • rift
xing
 • xíng
  punishment
 • xīng
  intelligent
 • xìng
  nature
 • xìng
  apricot
 • xīng
  star
xīng
 • orangutan
 • strong-smelling
 • intelligent
 • star
 • prosper
xíng
 • shape
 • walk
 • model
 • a state
 • punishment
xǐng
 • awake
 • aware
xìng
 • merry
 • thrive
 • nature
 • lucky
 • apricot
xiong
 • xiōng
  breast
 • xiōng
  fiece
 • xiōng
  chest
 • xiōng
  turbulent
 • xiōng
  atrocious
xiōng
 • fiece
 • breast
 • fiece
 • elder brother
 • turbulent
xióng
 • bear
 • male
xiǒng
xiòng